SuSchool 2015 – Te hogyan tennéd zöldebbé a középiskoládat?

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén tavasszal újra megrendezésre került az Antall József Tudásközpont SuSchool 2015 fenntartható fejlődési témájú kétfordulós középiskolás versenye.

A diákoknak az első fordulón egy tesztet kellett kitölteniük, majd a fenntartható fejlődés témáján belül egy kiválasztott témát prezentálniuk. Az esemény egyik fő célja az volt, hogy a diákok ne csak elméleti tudást szerezzenek a fenntartható fejlődésről, hanem a gyakorlatba is átültessék, ezért a legjobban teljesítő öt csapat lehetőséget kapott, hogy a Tudásközpont által biztosított 50 000 forintból zöldítse iskoláját. A diákoknak másfél hónap állt rendelkezésükre, hogy változásokat hajtsanak végre a középiskolájukban és terjesszék a fenntarthatóság gondolatát a lehető legtöbb diáktársukat bevonva.

ajtk3

Ezután következett a verseny legizgalmasabb része, a döntő, ahol egy öttagú szakmai zsűri előtt kellett prezentálniuk a diákoknak a projektek eredményeit. A nyertes csapat, a Városmajori Gimnázium diákjai  egy saját tervezésű vízhasznosító rendszerrel ellátott kertet építettek ki az iskola belső udvarán, amely azóta is közkedvelt a diákok körében, valamint elindították a gimnázium szelektív hulladékgyűjtésének a kiépítését. A diákok folytatásul egy biciklis nap szervezését tűzték ki célul, amelyen minden iskolába érkező diákot reggelivel fognak jutalmazni.

ajtk6

A második helyezett Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gyakorló Középiskola csapataa SuSchool Facebook-kampányának lettek az abszolút győztesei. Előadásokat, filmvetítést tartottak iskolájukban a fenntartható fejlődésről, saját Facebook oldalt indítottak a környezettudatosság témájában, interjúkat, „zöld faliújságot” készítettek és LED izzókat szereltek be az iskola folyosóira.

A harmadik helyezett ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium LED izzócsere projektje lett, ahol a tanári kar és a szülők összefogásával az 50 000 forintos helyett egy 500 000 forint értékű munkaterv került elindításra. A II. Rákóczi Gimnázium diákjaiegy biokertet alakítottak ki az iskola udvarában, amivel nemcsak szebbé varázsolták a környezetüket, de különböző zöldségek termesztésébe is belefogtak. A diákok már bele is kezdtek a fiatalabb generációk oktatásába, hogy ha elballagnak, legyen, ki folytassa a munkálatokat vele.

ajtk4

A projektek megvalósítása során elképesztő volt, hogy hány embert mozgattak meg a gyerekek. Sok esetben az egész iskolaközösség bevonásra került. Szülők, diákok, tanárok együtt dolgoztak a közös, jó cél érdekében. Több száz fiatalhoz jutott el társaikon keresztül a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés gondolata.

Ha évről évre csak plusz egy kezdeményezés indul útjára, még egy újabb gimnázium lesz zöldebb, tudatosabb, már tettünk valamit a fenntartható fejlődésért, gyermekeink jövőjéért.

Ökoóvoda, ökoiskola? Lehet elég korán kezdeni?

Az ENSZ hivatalos definíciója szerint „a fenntartható fejlődés gondolatának a lényege, hogy úgy elégítsük ki a jelen szükségleteit, hogy az ne veszélyeztesse a jövő nemzedékeinek az esélyét arra, hogy ők is megfelelően kielégíthessék szükségleteiket.” Ahhoz azonban, hogy ezt ténylegesen, gyakorlatban is megvalósíthassuk, nem lehet elég korán kezdeni a környezettudatos nevelést. Napjainkban egyre többet lehet hallani az úgynevezett zöld óvodákról és ökoiskolákról. De mit is jelent ez valójában, miért éri meg ezeket az intézményeket választani?

A Zöld Óvoda címet azok az óvodák kaphatják meg, amelyek kiemelten, a helyi célok és feladatok tudatosan átgondolt rendszerében, a mindennapi gyakorlatukban megvalósítják a környezet- és egészségtudatos magatartásra és életvitelre nevelést. Ezeknek az intézményeknek szigorú kritériumoknak kell megfelelniük. Az óvópedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek rá, hogy a gyerekek már egészen kiskorúktól fogva alapvető környezet- és természetismereti oktatásban részesüljenek.

1

Rákosmenti Százszorszép Óvoda

Törekednek rá, hogy az óvodások természet közeli környezetben nőjenek fel, amit már az intézmény helyszínének kiválasztásával és az állandó kirándulások szervezésével is biztosítani kívánnak. Ezekben az óvodákban lehetősége nyílik a gyerekeknek, hogy játékos módszerekkel sajátítsanak el apró környezettudatossági praktikákat, trükköket. A kicsik így hamar megtanulják, hogy hogyan gyűjtsék szelektíven a szemetet, gondozzák a növényeket és védjék a természetet.

2

Rákosmenti Százszorszép Óvoda

A környezettudatossági nevelés azonban itt nem ér véget, hiszen nemcsak a gyerekek részesülnek benne az ovin keresztül, hanem a szülők is egyben. Sokszor a gyerekek szólnak rá a felnőttekre az óvodában tanultak alapján, hogy zárják el a vizet, kapcsolják le a villanyt, vagy hogy ne szemeteljenek. Egy-egy őszinte rácsodálkozással, például, hogy anya miért vesz megint műanyag zacskót, amikor a kosarába is pakolhatna, a felnőttek könnyedén zavarba hozhatók. Gyerekeink kérdései, számonkérései sokszor hatásosabbak lehetnek, mint a felnőtteknek szóló nevelő célzatú kampány.

3

Ajka Városi Óvoda

Ha nem értesültünk volna időben az ökoóvodák előnyeiről, gyermekeink környezettudatossági nevelését illetően, még mindig nem vagyunk elkésve, hiszen 2004 óta több száz zöld általános- és középiskola alakult Magyarország-szerte. Az ökoiskola címet a pályázati kritériumok szerint azok a nevelési-oktatási intézmények kaphatják meg, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatósági neveléssel, valamint a környezeti és egészségneveléssel.

Ezeknek az iskoláknak az egyik fő célkitűzése a fiatalok szemléletformálása. Egyfajta érzékenységet igyekeznek kialakítani a diákokban a környezet iránt. Fel szeretnék hívni a figyelmüket, hogy hatalmas kincs rejlik a természetben. Céljuk, hogy olyan tájékozott, talpraesett, kreatív gondolkodásmóddal rendelkező fiatalokat neveljenek, akik felelősséget vállalnak egyéni és közös cselekedeteikért. Fontos számukra a diákok közvetlen környezetének a hagyomány,- és értékmegőrzésébe, gyarapításába való bekapcsolása. Emellett meg kívánják értetni a tanulókkal a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, valamint a fenntartható fogyasztás elvét.

4

A SuSchool 2015 fenntartható fejlődés középiskolás verseny első fordulója

Ezeknek a céloknak az elérése érdekében számos programmal szolgálnak az ökoiskolák. Szemétszedési akciókat, kirándulásokat, iskolai programokat, előadásokat, múzeumi látogatásokat, szakköröket szerveznek a fiataloknak. Számos környezettel, természettel kapcsolatos vetélkedőre küldik a diákokat. Már az első iskolai naptól fogva beivódik a természet tisztelete és védelme a diákok mindennapjaiba. A hagyományos oktatás mellett lehetőségük nyílik, hogy részletesen megismerjék azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek kihatással vannak napjaink környezeti állapotára és válságaira. Gyakorlati ötleteket tanulhatnak el, amelynek következtében fiatal felnőttként sokkal tudatosabb szemléletmóddal vághatnak neki a „nagybetűs életnek”.

5

A SuSchool 2015 versenyen épp prezentálnak a diákok

Fontos továbbá kitérnünk az óvodásoknak és iskolásoknak meghirdetett pályázatokra és környezettudatossági versenyekre is, ahol a diákoknak egy-egy környezettel kapcsolatos témában még jobban el kell mélyülniük, vagy kreatív gyakorlati projekteket kell végrehajtaniuk. Erre kiváló példa az Antall József Tudásközpont évente megrendezésre kerülő, kétfordulós SuSchool (Sustainable School) fenntartható fejlődés középiskolás versenye. Itt a diákoknak 5 fős csapatokban indulva egy tesztet kell írniuk az előre megadott szakmai anyagokból, majd egy fenntarthatósági témában kell prezentálniuk. A legügyesebb csapatoknak a Tudásközpont 50 000 forintot adományoz, amelyből a diákok különböző „iskolazöldítő” projekteket valósíthatnak meg. A második fordulón pedig lehetőségük nyílik, hogy egy videó, vagy prezentáció keretein belül bemutassák a projekt eredményeit. A versenyen zöld és hagyományos iskolák egyaránt részt vehetnek. A hangsúly a diákok szemléletének formálásán van, illetve a figyelemfelkeltésen, hogy a csapatokon keresztül minél több fiatalhoz eljusson a fenntarthatóság és a környezettudatosság gondolata.

A fentieket összegezve elgondolkodtató, hogy mekkora felelősségünk van a jövő generációinak a környezettudatossági nevelését illetően. Milyen pozitív hatást érhetünk el, ha gyermekeinket kezdetektől fogva a megfelelő intézményekbe járatjuk és már fiatal koruktól fogva természetessé válik számukra egy felelősségteljes és tudatos életmód. Továbbá egy olyan szemléletmód, amelynek alapvető részét képezi a természet szeretete és tisztelete, valamint a környezetünkre, egészségünkre és embertársainkra való odafigyelés. A döntés rajtunk áll.