Természetes vagy mi idézzük elő?

A „globális felmelegedés (global warming)’” kifejezés hallatán tíz emberből tízen automatikusan Földünk klímaváltozásának, felmelegedésének mesterségesen előidézett – azaz mi, emberek által előidézett felmelegedését, változását értik. Több mint 100 éve figyelik szakemberek e jelenséget. A politikusoknak és az átlagembernek, a közvéleménynek mára egyértelműen az az álláspontja, hogy az emberiség felelős ezért a felmelegedésért. Ha azonban utánajárunk a vezető klíma-szakemberek kutatási beszámolóinak, akkor meglepődünk. Elismert független és kormányok által is finanszírozott kutatóprojektek bizonyítják, hogy a felmelegedés természetes. Pontosabban, a felmelegedés egy természetes folyamat következménye – döntő arányban.

Számos tudományos cikk számol be arról, milyen hiányos és milyen aránytalanul kevés kutatás szentel figyelmet annak, hogy tényszerűen és szisztematikusan bizonyítsa – az emberi életmód a felelős. Úgy tűnik, mégis megelégszenek, megelégszünk az igen elterjedt – ám korán sem megalapozott – meggyőződéssel, az ember tevékenysége és életmódja felelős a klímaváltozásokért, a globális felmelegedésért. Azaz felmelegítünk!

Különös egyetértés ez, amely igen erősen befolyásolta és támogatta a legutóbbi 10 év ún. környezetvédő politikusait és azokat a kampányokat, amelyek különböző moratóriumokat, illetve korlátozásokat tűztek ki célul. Jó néhány ilyen kampány, mint például Al Gore amerikai alelnök kampánya az új széntüzelésű erőművek építése ellen, sikerrel járt. Sikerüket annak a konszenzusnak köszönhetik, amely szerint a Föld klímájának érzékenysége igen magas. Anélkül, hogy belemennék tudományos ismertetésekbe, kérdésfelvetésemhez elég annyit tudnunk, hogy ez a bizonyos magas földi klíma-érzékenység (high Earth’s climate sensitivity) az a Föld ún. radioaktív behatásokra adott hőmérsékletben mérhető válasza, reakciója.  Ilyen radioaktív behatás mindössze kétféle van: az egyik a Föld által elnyelt napfény, a másik a Föld által kibocsátott infravörös energia.

A NASA és Al Gore nem kevesebbet állítanak, minthogy túl sok széndioxidot bocsátunk a légkörbe, és ezzel támasztják alá, hogy „mintegy tízévente bekövetkező 0,25 és 0,5 Celsius fok közötti melegedés várható, amennyiben az emberiség továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használ’„. Ezt mindenki elhitte. Vagy mégsem?

Ezek után mindenki azt gondolhatja, rengeteget tud sok fontos és felelős ember a Föld klíma-érzékenységéről. Meglepődnének (én is meglepődtem), hogy ez mennyire nem így van! A neten is fellelhető ezernyi szakvélemény, kutatók és intézetek közlései szerint eddig az egyik legnehezebb, ha nem lehetetlen bizonyítási kísérlet, hogy a Földnek valóban magas a klíma-érzékenysége. Sőt, egészen friss közlések szerint, a „tudományos közösség alapvetően hibázott, amikor évekre lebontott és kimutatott klímaváltozásokról beszélt”. S így tévesen jutott arra következtetésre, hogy a Föld klíma-érzékenysége igen magas, holott műholdas tényfeltárás ennek ellenkezőjét igazolja, vagyis, hogy igen alacsony (…)”[1]

Klímaszakemberek még ennél is messzebb mennek: úgy vélik, a klímaváltozásokért és a felmelegedésért, maga a Föld klímájának rendszere, szerkezete felelős. És a felmelegedés csak úgy történik – a mi segítségünk, hozzájárulásunk nélkül.[2]

Vezető szakemberek szerint a globális felmelegedés körüli hisztéria és az, ahogyan ezt a politikusok felhasználták és felhasználják, valójában a Föld szegényeinek okoz kárt.

A téma ma csak kifejezetten szakmai, tudományos körökben téma. A politikusok és a közvélemény úgy tűnik, marad a téves konszenzusnál. És az igazi kérdést nem teszi fel az átlagember: felmelegedés vagy felmelegítés? Számomra érthetetlen módon, mintegy belegyezve saját bűnösségünkbe, elfogadjuk: a globális felmelegedés az felmelegítés.

Önök tudják-e miért?


[1] http://www.drroyspencer.com/global-warming-natural-or-manmade/

[2] Blogbejegyzésemben támaszkodtam Dr. Roy Spencer publikációira. Kutatásait a NASA, a NOAA és a DOE támogatja. Egyetlen alkalommal sem vett részt olajtársaságok által közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott kutatásban. Könyve a Climate Confusion elérhető az amazon.com-on. Ajánlom figyelmükbe.