A fák is felelősek a klímaváltozásért?

fak_klima_1

Hibásnak bizonyult az a feltételezés, hogy új erdők ültetésével csökkenthető a globális felmelegedés, ugyanis nem mindegyik faj alkalmas erre a feladatra – adta hírül egy, a Science folyóiratban megjelent vizsgálati eredmény. A témát kutatók állítják, hogy a lombos erdők egy jelentős részének tűlevelűre cserélése miatt éppen az ellenkező hatást értük el, nem, hogy csökkent volna, inkább nőtt a felmelegedés. Magyarázata egyszerű: a tűlevelűek általában sötétebbek, emiatt több hőt nyelnek el, mint a többi faj, például a tölgy vagy a nyír.

A távoli múltban az erdők vadon nőttek, de később 85 százalékban már emberek keze nyomán gyarapodtak. Márpedig az emberek (erdészek) tudományos megalapozottsággal inkább olyan, kereskedelmileg értékes fajokat telepítettek, mint az erdei fenyő, vagy a norvég luc. Ennek az lett az eredménye, hogy Európa zöld lombkoronája 1750 és 1850 között drámai mértékben elvékonyodott, a lombos erdőterületek kiterjedése 190.000 négyzetkilométerrel lett kevesebb. Később az ütem ugyan mérséklődött, ám a trend maradt, amíg a tűlevelűek aránya nőtt, a lombosaké tovább csökkent.

fak_klima_2

Dr. Kim Naudts, a kutatás vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a telepítésekor nem csak a fák széndioxid elnyelő képességét, de színét és a talajviszonyokat is figyelembe kell venni. „Eredményeink azt mutatják, hogy az Európa nagy részén, a faültetési programok ugyan képesek ellensúlyozni a káros kibocsátásokat, de ez nem mindig jó a bolygó számára, főként akkor nem, ha az erdősítés tűlevelűekkel történik. Most már az lenne a helyes irány, ha a tűlevelű erdőségeket lombosakra cserélnénk.”

Forrás: BBC

Egymilliárdan a klímaváltozás ellen

Decemberben csaknem 200 ország vezetői gyűlnek majd össze Párizsban azért, hogy az ENSZ által moderált klímatárgyalások keretében 2021-től egy olyan szabályrendszert fogadjanak el, amely kötelező a világ összes országa számára. A majdani párizsi megállapodás a jelenleg érvényben lévő Kiotói Jegyzőkönyvet hivatott leváltani. A Kiotói Jegyzőkönyvről tudni kell, hogy a fejlett ipari országok közül sem mindenki fogadta el, így a Föld országainak jelentős hányadára nem vonatkozik.

Al Gore, az Amerikai Egyesült Államok Nobel-békedíjas egykori alelnöke vállalta, hogy 1 milliárd ember aláírását gyűjti össze, hogy ezzel is ösztönözze a világ vezetőit legégetőbb globális problémánk megoldására. Magyarországon Áder János köztársasági elnök állt a kezdeményezés élére, de számos neves közéleti személyiség (színészek, sportolók, tudósok) is felemelte már hangját.

Mi is arra kérünk mindenkit, aki elkötelezett a környezet megóvásában és a fenntarthatóság kérdésében, hogy látogasson el az Élő bolygónk honlapra és csatlakozzon Al Gore, valamint az ENSZ felhívásához. Legyünk benne abban az 1 milliárdban, aki elhivatott a klímaváltozás elleni harcban!

A Kiotói Egyezmény ugyanis alkalmatlan a globális felmelegedés megfékezésére. Több mint 150 országra- köztük a világ három legnagyobb kibocsátójának számító Kínára, Egyesült Államokra és Indiára – nézve semmilyen kötelezettséggel nem jár.  A decemberi párizsi csúcstalálkozó célja, hogy az ipari forradalomkor mért szinthez képest 2 Celsius fok alatt tartsa a légkör felmelegedésének mértékét.

Az áradó Mura a hétvégén, fotó: eReNdesign

                              Az áradó Mura a hétvégén, fotó: eReNdesign

Ha a felmelegedés a további ütemben zajlana, akkor gleccserek, tengerparti városok és szigetek tűnnének el, felgyorsulna egyes növény- és állatfajok kihalása, valamint egyre szélsőségesebb klimatikus viszonyok alakulnának ki.

A párizsi klímamegállapodás a Föld utolsó esélye arra, hogy az emberiség elkerülje ezt a maga által előidézett problémát. Néhány évvel ezelőtt már próbáltak egy hasonló megállapodást tető alá hozni Koppenhágában, de akkor kudarcot vallottak.

Az új klímaegyezménynek számos szempontot figyelembe kell majd vennie. Legfontosabb eleme a klímaváltozást okozó, úgynevezett üvegházhatású gázok (pl. szén-dioxid) kibocsátásának korlátozása. A tervek szerint a fejlett országoknak ezt azonnal meg kellene kezdeniük, míg a szegényebb régiók kapnának némi türelmi időt a csatlakozásig. Az elmaradott térségek mielőbbi társulási kedvét meghozhatja, hogy egy pénzügyi alapot kívánnak létrehozni, amelyből részesülhetnének, hogy alkalmazkodjanak a korlátozásokból következő gazdasági változásokhoz.

Budapestet sem kerülik el az áradások

     Budapestet sem kerülik el az áradások

A kampányoldalon klímakvízt is kitölthetünk, valamint számos érdekes információt is megtalálhatunk a globális programról. A Zöld színe szerkesztőségében üdvözöljük a kezdeményezést és hiszünk abban, hogy ez a hozzáállás mindnyájunk érdeke, közös felelőssége, azért, hogy élhető környezetet hagyjunk utódaink számára is. Egyikőnk sem szeretné, hogy gyermekeink, unokáink napi rendszerességgel küzdjenek árvizek és aszályok kiszámíthatatlan váltakozásával. Egyikőnk sem szeretné, hogy kedvelt szigeteink, pihenőhelyeink víz alá kerüljenek. Egy olyan jövőben hiszünk, amely elfogadja az ipari fejlődés vívmányait és kihasználja annak lehetőségeit, ugyanakkor nem pusztítja el örökségbe kapott életterünket. Hiszünk abban, hogy a most elindult folyamat, abba az irányba mutat, amelynek szükségességét már régóta hangoztatjuk: felelős attitűd, halványzöld szemlélet a következetlen riogatás és a hangulatkeltés helyett.

Kapcsolódó bejegyzésünk

Hawking példája

Stephen Hawkingot tartják az egyik legnagyobb, ma élő fizikusnak – annak ellenére, hogy a nemzetközi tudományos életbe berobbanását hozó feketelyuk-szingularitás elméletét majd 30 évvel a publikálása után kénytelen volt visszavonni. A megkérdőjelezhetetlen igazságok bajnokai tanulhatnának tőle.

Fotó: flickr.com

Ezúttal a NASA szolgáltatta az adatokat a nagy, nemzetközi felhördüléshez: egy rövid videóba vágták össze az elmúlt száz év hőmérsékleti adatait. A végeredmény, amellett, hogy látványos, a main stream elméleteket látszik alátámasztani – a tíz legmelegebb nyárból 1884 óta kilencet az ezredforduló után voltunk kénytelenek végigizzadni.
Mondani sem kell: az adatok első ránézésre, de tán még sokadszorra is a globális felmelegedés tényét látszik látszanak alátámasztani. Miként – szintén NASA mérés- ezt erősíti az Északi -sarki jégtáblák olvadásának figyeléseténye. Igaz, ezzel ellentétes folyamat figyelhető meg a Déli sarkon – soha ekkora még nem volt ott a téli, egybe függő jégpáncél kiterjedése. Máér e két, ellentmondani látszó adat is óvatosságra kellene, hogy intsen minden megfigyelőt.
TDe természetesen erről, mármint az óvatos megközelítésről szó sincs. A harcos környezetvédők ilyen adatokkal bombázzák az emberiséget, ezekre hivatkozva követelik az atomerőművek, kőolaj- finomítók, gépjárművek és turmixgépek azonnal leállítását és betiltását. Mert, ugye az ismert elmélet: a széndioxid és a hozzá hasonló üvegház-hatású gázok okozzák közvetlenül a globális felmelegedést, amelynek beláthatatlan következményei lesznek – de legalábbis Hollandiának költöznie kell.
Nem vitatkozunk, mint ahogy soha nem is tettük a környezetszennyezés csökkenése érdekében tett erőfeszítések jelentőségével és fontosságával. A fenntartható és a jelenleginél sokkal igazságosabb elosztás és globális fejlődés lehet az emberiség és a bolygón velünk élő környezet túlélésének záloga. Ehhez nélkülözhetetlen a civil felelősségvállalás éppen úgy, mint az államok közötti megegyezés, valamint a tudományos világ küzdelme a megélt folyamatok okainak vizsgálatáért és megismeréséért. Azonban a kutatási eredmények egyike sem használható fegyverként egyik-vagy másik oldal igazának győzelemre segítéséért.
A rengeteg kurrens elmélet közül álljon most itt röviden egy: nem csupán népmesei elem vagy a történelmi legendárium része, hogy Mátyás királyt a Duna jegén koronázták meg. Amire érdemes figyelni, hogy egy szabályozatlan, tehát a mainál jelentősen szélesebb folyó teljes befagyásáról beszélünk, márpedig ilyet azóta sem tapasztaltak. Klímakutatók véleménye szerint a rendhagyó királyválasztásra egy mini-jégkorszak adott lehetőséget, amelyből kifelé tart a világ, ezért figyelhető meg egyértelműen a hőmérséklet lassú emelkedése.
Igaz lehet? Nem tudjuk, de hihetően hangzik. Miként a legtöbb elmélet, amely magyarázni próbálja az éghajlatváltozás okait. Legyünk végtelenül bátrak és merjük kimondani: nem tudunk mindent. Sőt, merjünk tovább menni és néha ismerjük el: Tévedtünk. Ettől még nem kérdőjeleződik meg az elkötelezettség, sem az ügy fontossága. Csak mi leszünk hitelesebbek. Mint Hawking.

Természetes vagy mi idézzük elő?

A „globális felmelegedés (global warming)’” kifejezés hallatán tíz emberből tízen automatikusan Földünk klímaváltozásának, felmelegedésének mesterségesen előidézett – azaz mi, emberek által előidézett felmelegedését, változását értik. Több mint 100 éve figyelik szakemberek e jelenséget. A politikusoknak és az átlagembernek, a közvéleménynek mára egyértelműen az az álláspontja, hogy az emberiség felelős ezért a felmelegedésért. Ha azonban utánajárunk a vezető klíma-szakemberek kutatási beszámolóinak, akkor meglepődünk. Elismert független és kormányok által is finanszírozott kutatóprojektek bizonyítják, hogy a felmelegedés természetes. Pontosabban, a felmelegedés egy természetes folyamat következménye – döntő arányban.

Számos tudományos cikk számol be arról, milyen hiányos és milyen aránytalanul kevés kutatás szentel figyelmet annak, hogy tényszerűen és szisztematikusan bizonyítsa – az emberi életmód a felelős. Úgy tűnik, mégis megelégszenek, megelégszünk az igen elterjedt – ám korán sem megalapozott – meggyőződéssel, az ember tevékenysége és életmódja felelős a klímaváltozásokért, a globális felmelegedésért. Azaz felmelegítünk!

Különös egyetértés ez, amely igen erősen befolyásolta és támogatta a legutóbbi 10 év ún. környezetvédő politikusait és azokat a kampányokat, amelyek különböző moratóriumokat, illetve korlátozásokat tűztek ki célul. Jó néhány ilyen kampány, mint például Al Gore amerikai alelnök kampánya az új széntüzelésű erőművek építése ellen, sikerrel járt. Sikerüket annak a konszenzusnak köszönhetik, amely szerint a Föld klímájának érzékenysége igen magas. Anélkül, hogy belemennék tudományos ismertetésekbe, kérdésfelvetésemhez elég annyit tudnunk, hogy ez a bizonyos magas földi klíma-érzékenység (high Earth’s climate sensitivity) az a Föld ún. radioaktív behatásokra adott hőmérsékletben mérhető válasza, reakciója.  Ilyen radioaktív behatás mindössze kétféle van: az egyik a Föld által elnyelt napfény, a másik a Föld által kibocsátott infravörös energia.

A NASA és Al Gore nem kevesebbet állítanak, minthogy túl sok széndioxidot bocsátunk a légkörbe, és ezzel támasztják alá, hogy „mintegy tízévente bekövetkező 0,25 és 0,5 Celsius fok közötti melegedés várható, amennyiben az emberiség továbbra is fosszilis tüzelőanyagokat használ’„. Ezt mindenki elhitte. Vagy mégsem?

Ezek után mindenki azt gondolhatja, rengeteget tud sok fontos és felelős ember a Föld klíma-érzékenységéről. Meglepődnének (én is meglepődtem), hogy ez mennyire nem így van! A neten is fellelhető ezernyi szakvélemény, kutatók és intézetek közlései szerint eddig az egyik legnehezebb, ha nem lehetetlen bizonyítási kísérlet, hogy a Földnek valóban magas a klíma-érzékenysége. Sőt, egészen friss közlések szerint, a „tudományos közösség alapvetően hibázott, amikor évekre lebontott és kimutatott klímaváltozásokról beszélt”. S így tévesen jutott arra következtetésre, hogy a Föld klíma-érzékenysége igen magas, holott műholdas tényfeltárás ennek ellenkezőjét igazolja, vagyis, hogy igen alacsony (…)”[1]

Klímaszakemberek még ennél is messzebb mennek: úgy vélik, a klímaváltozásokért és a felmelegedésért, maga a Föld klímájának rendszere, szerkezete felelős. És a felmelegedés csak úgy történik – a mi segítségünk, hozzájárulásunk nélkül.[2]

Vezető szakemberek szerint a globális felmelegedés körüli hisztéria és az, ahogyan ezt a politikusok felhasználták és felhasználják, valójában a Föld szegényeinek okoz kárt.

A téma ma csak kifejezetten szakmai, tudományos körökben téma. A politikusok és a közvélemény úgy tűnik, marad a téves konszenzusnál. És az igazi kérdést nem teszi fel az átlagember: felmelegedés vagy felmelegítés? Számomra érthetetlen módon, mintegy belegyezve saját bűnösségünkbe, elfogadjuk: a globális felmelegedés az felmelegítés.

Önök tudják-e miért?


[1] http://www.drroyspencer.com/global-warming-natural-or-manmade/

[2] Blogbejegyzésemben támaszkodtam Dr. Roy Spencer publikációira. Kutatásait a NASA, a NOAA és a DOE támogatja. Egyetlen alkalommal sem vett részt olajtársaságok által közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott kutatásban. Könyve a Climate Confusion elérhető az amazon.com-on. Ajánlom figyelmükbe.